Proje Yöneticisi (Seviye 5) taslak ulusal meslek standardı görüş talebi

İş piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilen sınav ve belgelendirme sistemleri kurulmasına katkı sağlamak ve iş gücü piyasasında arz-talep uyumunun sağlanması için uzmanlaşmayı artırmak amacıyla TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Projesi “VOC-TEST Merkezleri –II Hibe Programı” kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birliğimiz arasında imzalanarak, 1 Mart 2016 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.​

Proje Kapsamında TOBB Bünyesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezi kurulacak, aynı zamanda Proje Yöneticisi (Seviye 5), Halkla İlişkiler/Tanıtım uzmanı(Seviye 6) ve Tesis/İdari İşler Yöneticisi (Seviye 6) alanlarında ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik taslakları hazırlanacaktır.

Bu çerçevede Proje Yöneticisi (Seviye 5) mesleğine ilişkin hazırlanmış Ulusal Meslek Standardı taslağı ekte yer almakta olup, taslak standart hakkındaki görüş ve önerilerinizi en geç 5 Kasım 2016 tarihine kadar kobi@tobb.org.tr adresine göndermenizi diler, standart hazırlama sürecine sağladığınız katkılar için teşekkürlerimizi sunarız.”

Taslak meslek standardına ulaşmak için tıklayınız.