Taslak Ulusal Yeterlilik MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesinde değerlendirildi

TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi projesi kapsamında hazırlanan ve kamu dahil tüm paydaşların görüşüne sunulan Proje Yöneticisi (Seviye 5) taslak Ulusal Yeterliliği 8 Mayıs 2017 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurmunun 19. İş ve Yönetim Sektör Komitesine sunuldu. 

Komite üyelerinin görüş ve önerileri ile revize edilen taslak yeterliliğin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.