TOBB YET-MER Mesleki Belgelendirme Merkezi Yetkilendirme Denetimi Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirildi

TOBB YET-MER Mesleki Belgelendirme Merkezi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme denetimi Mesleki Yeterlilik Kurumunda uzman Baş Denetçi Esra Günay Tokluoğlu başkanlığında Birlik Merkezinde gerçekleştirildi. Denetim süresince Merkezin kurumsal yapısı ve sınav uygulamaları incelendi.

Denetimin açılış toplantısında baş denetçi Esra Günay Tokluoğlu tarafından mesleki yeterlilikler konusundan bahsedilir ve denetim hakkında bilgi verilirken açılış toplantısına katılan Reel Sektör ve AR-GE Uygulama Daire Başkanı Fatih Soysal, Birlik olarak TOBB YET-MER Mesleki Yetkilendirme Merkezi’ne verdikleri önemi ve KOBİ Danışmanlığı mesleği ile Proje Yöneticiliği mesleği konusunda gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti.

Açılış toplantısı ile başlayan denetimin birinci gününde Proje Yöneticisi mesleğine ilişkin teorik sınav ve performans sınav uygulamaları gerçekleştirilirken ikinci gününde ise KOBİ Danışmanlığı mesleğine ilişkin teorik sınav ve performans sınavı uygulamaları ve sınav materyalleri denetim ekibi tarafından değerlendirildi.

Açılış toplantısının ardından sınav uygulamasını denetlemek üzere Proje Yöneticisi mesleğine ilişkin teorik ve performans sınavları gerçekleştirildi.  Adaylara gerçekleştirilen Teorik sınavda Çoktan seçmeli 65 soru yer alırken performans sınavında ise adaylara vaka analizi çalışması gerçekleştirilerek sunum yapmaları sağlandı. Vaka analizleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal Karayormuk,  TEPAV Program Direktörü Bengisu Özenç ve İnsan Kaynakları Koordinatörü Hatice Kıvanç tarafından değerlendirildi. Değerlendirmeler MYK denetim ekibi tarafından izlendi.

Denetimin ikinci gününde ise KOBİ Danışmanlığı mesleğine ilişkin teorik ve performans sınavları gerçekleştirildi. Adaylara gerçekleştirilen teorik sınavda çoktan seçmeli 165 soru yer alırken performans sınavında ise adaylardan kapsamlı bir vaka analizi çalışması yaparak sunum yapmaları sağlandı. Vaka analizleri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Berna Tarı Kasnakoğlu, Doç. Dr. Ekin Tokat, Yrd. Doç. Dr. Melike Meterelliyoz Kuyzu ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal Karayormuk ve TEPAV İnsan Kaynakları Koordinatörü Hatice Kıvanç tarafından değerlendirildi. Değerlendirmeler MYK denetim ekibi tarafından izlendi.

Denetimde ayrıca Merkezin tüzel kişiliği, organizasyon yapısı, görev ve sorumlulukları, insan kaynakları ile teknik ve fiziki imkanlar incelendi.