TOBB YET-MER MYK Yetkilendirmesini tamamladı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belegelendirme Merkezi 22 - 23 Şubat 2018 tarihlerinde MYK tarafından gerçekleştirilen denetimi başarı ile tamamladığından,  MYK Yönetim Kurulunun 30.05.2018 tarihli ve 2010/80 sayılı kararı ile yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Yetkilendirme sözleşmesinin imzalanmasını takiben faaliyetlerine başlayacak olan TOBB YET-MER, KOBİ Danışmanlığı (Seviye 6), Proje Yöneticisi (seviye 6) ve Proje Yöneticisi (Seviye 5) mesleklerinde sınav  ve belgelendirme hizmeti sunacaktır.