TOBB VOC-TEST Projesi tamamlandı

Avrupa Bilriği katılım öncesi mali yardımlar çerçevesinde VOC-TEST Merkezleri Hibe Programı II kapsamında 01/03/2016 tarihinde başlayan TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi 31/10/2018 tarihinde sona erdi. 

Proje kapsamında taahhüt edilen faaliyetlerden ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilikler hazırlanması faaliyetleri ile sınav ve belgelendirme merkezi kurulmasına ilişkin faaliyetler başarı ile tamamlandı. 

Proje ile Proje Yöneticisi (Seviye 5), Kurumsal İletişim Uzmanı (Seviye 6) ve Tesis Yöneticisi (Seviye 6) mesleklerinin ulusal meslek standartalrı ve yeterlilikleri hazırlanarak MYK sistemine kazandırıldı. 

Yine proje çerçevesinde  TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi kurularak, TÜRKAK akreditasyonu ve MYK yetkilendirmesi süreçleri başarı ile tamalandı.