TOBB VOC-TEST Projesi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen Voc-Test Merkezleri II Hibe Programı çerçevesinde TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Projesi (TOBB VOC-TEST), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birliğimiz arasında imzalanan sözleşme ile 1 Mart 2016 tarihinde başlamıştır. 

Projenin temel hedefi, ülkemizdeki KOBİ Danışmanlığı mesleğinin düzenlenmesi, KOBİ'lerimize daha sağlıklı, doğru ve güvenilir hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Kamu kurum/kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşvik mekanizmalarına erişebilmek için proje yönetim süreçlerinin önemi değerlendirilmiş ve proje yönetimi mesleğinde sınav ve belgelendirme yaplarak piyasaya kaliteli hizmetin sunulması amaçlanmıştır. 

Proje ile TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (TOBB YET-MER) hayata geçirilerek ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetkilendirlme kriterleri çerçevesinde yönetim sistemi kurulmuştur.TOBB YET-MER; TÜRKAK tarafından 12 Aralık 2017 tarihinde akredite edilmiş, 13 Temmuz 2018 tarihinde de Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendime sürecini tamamlayarak faaliyetlerine başlamıştır. TOBB YET-MER KOBİ Danışmanı (Seviye 6)Proje Yöneticisi (Seviye 6) ve Proje Yöneticisi (Seviye 5 ) mesleklerinde sınav ve belgelendirme hizmeti sunmaktadır. 

Bir diğer proje taahhüdü kapsamında 3 meslek için ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlanmıştır. 

Hazırlanan meslek standartları;

Proje Yöneticisi (Seviye 5) 

- Kurumsal İletişim Uzmanı (Seviye 6)

Tesis Yöneticisi (Seviye 6)

Hazırlanan ulusal yeterlilikler;

Proje Yöneticisi (Seviye 5) 

- Kurumsal İletişim Uzmanı (Seviye 6)

Tesis Yöneticisi (Seviye 6)

TOBB VOC-TEST Projesi 31 Ekim 2018 tarihinde faaliyetlerini tamamlayarak sona ermiştir.