Tarafsızlık Beyanı

YET-MER’in tüm faaliyetleri bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerine sadık kalınarak yürütülür. Merkezimizce sunulan tüm hizmetler ayrımcı olmadan hizmetten faydalanan kişi, kurum veya kuruluşların konumuna büyüklüğüne Merkez ile olan ilişkilerine veya bağlı olunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda ve borsalar ile bağlı iştirak veya üye olmalarına bakılmaksızın eşit ve tarafsız olarak sunulur.

Merkezimiz tüm faaliyetlerinde kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak bir yönetim sistemi oluşturmuştur. Bu kararlara hiçbir kişi, kurum veya kuruluş etki edemez. Merkezimizde görev alan tüm personel yetkinlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni zedeleyecek herhangi bir faalyet veya ilişki içinde bulunamaz.

Sınav ve belgelendirme amacı ile başvuran adaylara ait hiçbir bilgi kanuni zaruretler hariç hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılamaz ve amacının dışında kullanılamaz.

Merkezimiz kalite yönetim sistemi içerisinde yer alan dokümanlara, sorumlulukları çerçevesinde tüm personelin uyması zorunludur. Hizmetten yararlananlar, politika, kalite yönetim sistemi uygulama ve kaynaklarla ilgili hususlarda yaşanacak herhengi bir olumsuzluk durumunda Merkezin öncelikle İtiraz ve Şikayet Komitesine, sonrasında da tüm üst yönetime ulaşabilir. 

 

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

Başkan