Kalite Politikamız

Kalite politikamız, tüm hizmetlerimizi mevzuat hükümleri ve akreditasyon gerekleri çerçevesinde ulusal, uluslararası standartlara ve müşteri şartlarına uygun olarak tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmektir.

YET-MER’in faaliyetlerinde görev alan personelin; üst yönetim dahil, yaptığı işleri çıkar ilişkisi olmadan, tarafsız ve objektif olarak gerçekleştirmek,

YET-MER’de görevlendirilen tüm kadronun konusunda uzman, güncel yasal şartlara hakim ve etik uyan kişilerden oluşturmak,

Hizmet kalitesinin etkinliğini ve çeşitliliğini artırabilmek için, yönetim sistemini geliştirmek üzere iyileştirme fırsatları en etkili şekilde değerlendirmek ve sürekli iyileştirmeyi devamlı amaç edinmek,

Adaylara ait bilgileri, söylemleri ve kayıtları ilgili yasal otoriteler ve kanuni gereklilikler hariç üçüncü taraflara aktarmamak, kati bir şekilde gizliliği sağlamak,

Merkezimize iletilen itiraz ve şikâyetleri gizlilik çerçevesinde, zamanında değerlendirmek ve çözmek,

Sahip olunan değerler ışığında üst yönetim ve tüm çalışanların sunulan hizmetlerde en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak ve sürdürmek,

Tüm personelin bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitim faaliyetlerini önemsemek ve gerçekleştirmek,

Sunulan hizmetleri alanında yetkin çalışanlar ile gerçekleştirmek,

Güncel gelişmeleri yakından takip etmek,

Tarafsızlığı sağlayabilmek üzere tüm ilgili tarafların temsil ediliyor olmasına özen göstermek ve tüm faaliyetleri tarafsızlığı bozmayacak şekilde yönetmek,

Gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetlerinden ve alınan tüm kararlardan sorumlu olduğumuzun bilincinde olmak, görev alan tüm personele bu bilinci aktarmak,

Yasal şartlara ve uymakla yükümlü olunan TS EN ISOIEC 17024 Standardının şartlarına bağlı kalmak, bu şartları tutarlı bir şekilde yerine getirmektir.