Proje Yöneticiliği

Proje Yöneticisi kimdir?

Proje yöneticisi, belirli bir amaca ulaşabilmek için hazırlanan bir projenin tamamını veya bir bölümünü başlatan, yürüten ve sonlandıran kişidir.

Ulusal yeterlilik sistemimiz* proje yöneticiliği mesleğindeki görev dağılımının daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bu mesleği seviye 5 ve seviye 6 olarak iki seviyeye ayırmıştır.

Bu seviye ayrımlarında eğitim ve tecrübe şartı gözetilmemekte, kişinin yeterliliğine göre hangi seviyede belge almak istediği kendi tercihine bırakılmaktadır.

Bu kişiler ulusal yeterlilik sistemi kriterleri çerçevesinde ulusal yeterliliklere** göre gerçekleştirilen sınavlar sonucunda başarılı olması halinde Proje Yöneticisi (Seviye 5)  veya Proje Yöneticisi (Seviye 6) mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanır.

Proje Yöneticisi mesleği hakkında daha detaylı bilgi için Proje Yöneticisi (Seviye 5) ve Proje Yöneticisi (Seviye 6) ulusal meslek standartlarını*** inceleyebilirsiniz.

Proje Yöneticisi  (Seviye 5)  ve Proje Yöneticisi  (Seviye 6) ulusal meslek standardına www.yetmer.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Proje Yöneticisi (Seviye 5) ve Proje Yöneticisi (Seviye 6) arasındaki farklar nedir?

Proje Yöneticisi (Seviye 5), projenin tanımlanmasına, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına katkı sağlayan; kendi sorumluluk alanı ile ilgili projenin iş organizasyonunu yaparak kendi ekibini yöneten nitelikli kişidir.

Proje Yöneticisi  (Seviye 6) ise, projenin tanımlanmasını sağlayan; projeyi yürüten ve sonuçlandıran; projenin iş organizasyonunu yaparak proje ekibini yöneten nitelikli kişidir.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde Proje Yöneticisi (Seviye 5) bir projenin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan bir kişi iken, Proje Yöneticisi (Seviye 6) bir projeyi baştan sona yürüten ve sonlandıran kişiyi tanımlamaktadır.

 

Proje Yöneticisi mesleki yeterlilik sınavına nasıl başvurulur?

Proje Yöneticisi olmak için Proje Yöneticisi (Seviye 5) ve Proje Yöneticisi (Seviye 6)  mesleki yeterlilik sınavlarından birine girmek ve sınavdan başarılı olmak gerekmektedir.

Sınav başvuruları www.yetmer.org.tr adresinde yer alan “Sınav Başvurusu” linki üzerinden gerçekleştirilir.

Sınav başvurusunun ardından sınav tarihleri belirlendiğinde başvuru evraklarının tamamlanması ve sınav ücretinin yatırılması için aday ile irtibata geçilecektir.

Kesin sınav başvurusunu gerçekleştiren adaylar en yakın tarihteki sınava alınır.

 

Proje Yöneticisi mesleki yeterlilik sınavına kimler başvurabilir?

Proje Yöneticisi mesleki yeterlilik sınavına girmek için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Oda/Borsa personelleri de dahil olmak üzere, Proje Yöneticisi olarak çalışan veya Proje Yöneticisi olmak isteyen herkes eğitim veya tecrübe şartı olmaksızın başvurabilir.

 

Proje Yöneticisi mesleki yeterlilik sınavları nasıl gerçekleştirilir?

Proje Yöneticisi (Seviye 5) sınavı Proje Yöneticisi  (Seviye 5)  ulusal yeterliliği çerçevesinde,  Proje Yöneticisi (Seviye 6) sınavı ise Proje Yöneticisi  (Seviye 6) ulusal yeterliliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bu kapsamda Proje Yöneticisi  (Seviye 5)  ulusal yeterliliği;

 • A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim
 • A2: Proje Yönetimi

birimlerinden oluşmaktadır.

Sınavlar;

 • A1 birimi 20 soruluk test sınavı 40 dakika süre içerisinde,
 • A2 birimi 10 soruluk test sınavı 20 dakika süre ve örnek olay çözümlemesi performans sınavı en az 1 saat süre içerisinde,

gerçekleştirilmektedir.

Teorik Sınav Konuları

(Çoktan Seçmeli Test Sınavı – 60 Soru)

60 dakika

Performans Sınav Konuları

(Örnek Olay Çözümlemesi – Vaka Analizi)

Hazırlık ve sunum için en az 60 dakika

 • A1/T1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Mesleki Gelişim (20 soru)
 • A2/T1 Proje Yönetimi (10 soru)

 

 • A2/P1 Proje Yönetimi

A1 ve A2 yeterlilik birimlerinin teorik (test) sınavları birlikte yapılır. Toplam 30 soruluk sınav için adaya 60 dakika süre verilir.

Adayın A2 yeterlilik biriminin performansa dayalı sınavına girebilmek için A2 biriminin teorik sınavından başarılı olması gerekir. Teorik sınav ile performans sınavı farklı tarihlerde gerçekleştirilir.

Proje Yöneticisi  (Seviye 6) ulusal yeterliliği;

 • A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Mesleki Gelişim
 • A2: Proje Yönetimi

birimlerinden oluşmaktadır.

Bu kapsamda sınavlar;

 • A1 birimi 15 soruluk test sınavı 15 dakika süre içerisinde,
 • A2 birimi 50 soruluk test sınavı 50 dakika süre ve örnek olay çözümlemesi performans sınavı en az 1 saat süre içerisinde,

gerçekleştirilmektedir.

Teorik Sınav Konuları

(Çoktan Seçmeli Test Sınavı – 65 Soru)

65 dakika

Performans Sınav Konuları

(Örnek Olay Çözümlemesi – Vaka Analizi)

Hazırlık ve sunum için en az 60 dakika

 • A1/T1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Mesleki Gelişim (15 soru)
 • A2/T1 Proje Yönetimi (50 soru)
 • A2/P1 Proje Yönetimi

A1 ve A2 yeterlilik birimlerinin teorik (test) sınavları birlikte yapılır. Toplam 65 soruluk sınav için adaya 65 dakika süre verilir.

Adayın A2 yeterlilik biriminin performansa dayalı sınavına girebilmek için A2 biriminin teorik sınavından başarılı olması gerekir. Teorik sınav ile performans sınavı farklı tarihlerde gerçekleştirilir.

Sınavlar teorik ve performans usulü ile yapılacaktır. Ulusal yeterlilikte  (T) ile belirtilen alanlar teorik olarak, (P) ile belirtilen alanlar performans sınavı ile ölçülecektir. Teorik sınavlar, çoktan seçmeli (test) usulü ile gerçekleştirilir. Performans sınavları ise adaya verilecek örnek olayın analizi ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği mülakat yöntemi ile gerçekleştirilir.

Teorik sınav soruları ulusal yeterlilikte bulunan “bilgi ifadelerine” göre, performans sınavı örnek olay çözümlemesi ise “beceri ve yetkinlik ifadelerine” göre hazırlanmaktadır.

Sınav hakkında daha detaylı bilgi için Proje Yöneticisi (Seviye 5) ve Proje Yöneticisi (Seviye 6) ulusal yeterlilikleri ile ulusal meslek standartlarını inceleyebilirsiniz.

Proje Yöneticisi (Seviye 5) ve Proje Yöneticisi (Seviye 6) ulusal yeterliliğine www.yetmer.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Proje Yöneticisi mesleki yeterlilik sınav ücreti ne kadardır?

Proje Yöneticisi  (Seviye 5)  mesleği sınavı ücreti 2018 yılı için 600 TL’dir.

Proje Yöneticisi  (Seviye 6) mesleği sınavı ücreti 2018 yılı için 750 TL’dir.

Sınav ücretlerine Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından alınacak olan belge basım ücreti dahil değildir. Belge basım ücreti 2018 yılı için 150 TL’dir.

TOBB YET-MER, gerekli gördüğü takdirde ücret tarifesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Her adayın başarısız olduğu birimden bir sınav hakkı daha bulunmaktadır.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

0 (312) 218 21 86

www.yetmer.org.tr

yetmer@tobb.org.tr

 

* Ulusal yeterlilik sistemi; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetlerdir.

** Ulusal Yeterlilik; ulusal meslek standartlarını temel alarak, iş piyasası ve ilgili diğer tarafların katılımıyla hazırlanan, MYK sektör komitesinin değerlendirme ve incelemesinin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla kabul edilerek yürürlüğe giren ulusal dokümandır. Ulusal yeterlilikler; sınav ve belgelendirme süreçlerine, sınav materyali ile eğitim ve öğretim müfredatlarının ve materyallerinin geliştirilmesine temel teşkil etmektedir.

*** Ulusal meslek standartları (UMS); İş dünyası ve diğer ilgili tarafların katılımıyla bir mesleğe ilişkin asgari özellikleri belirleyen ulusal dokümandır. Bir mesleği temsil eden tüm tarafların görüşü alınarak hazırlanan meslek standartları, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ilgili sektör komitesi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.