KOBİ Danışmanlığı

KOBİ Danışmanı kimdir?

KOBİ Danışmanı (Seviye 6), ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; KOBİ’lere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemleri çerçevesinde sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.

Bu kişi ulusal yeterlilik sistemi* kriterleri çerçevesinde KOBİ Danışmanlığına ait ulusal yeterliliğe** göre gerçekleştirilen sınavlar sonucunda başarılı olması halinde KOBİ Danışmanı (Seviye 6) mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanır.

KOBİ danışmanlığı mesleği hakkında daha detaylı bilgi için KOBİ Danışmanı (Seviye 6) ulusal meslek standardını*** inceleyebilirsiniz.

KOBİ Danışmanı (Seviye 6) ulusal meslek standardına www.yetmer.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

KOBİ Danışmanı mesleki yeterlilik sınavına nasıl başvurulur?

KOBİ Danışmanı olmak için KOBİ Danışmanı (Seviye 6) mesleki yeterlilik sınavına girmek ve sınavdan başarılı olmak gerekmektedir.

Sınav başvuruları www.yetmer.org.tr adresinde yer alan “Sınav Başvurusu” linki üzerinden gerçekleştirilir.

Sınav başvurusunun ardından sınav tarihleri belirlendiğinde başvuru evraklarının tamamlanması ve sınav ücretinin yatırılması için aday ile irtibata geçilecektir.

Kesin sınav başvurusunu gerçekleştiren adaylar en yakın tarihteki sınava alınır.

 

KOBİ Danışmanı mesleki yeterlilik sınavına kimler başvurabilir?

KOBİ Danışmanı mesleki yeterlilik sınavına girmek için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Oda/Borsa personelleri de dahil olmak üzere, KOBİ Danışmanı olarak çalışan veya KOBİ Danışmanı olmak isteyen herkes eğitim veya tecrübe şartı olmaksızın başvurabilir.

 

KOBİ Danışmanı mesleki yeterlilik sınavı nasıl gerçekleştirilir?

KOBİ Danışmanı sınavı KOBİ Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

KOBİ Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliği;

 • A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim
 • A2: İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri ve Hizmet Öncesi Hazırlık
 • A3: KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi

birimlerinden oluşmaktadır.

Sınavlar teorik ve performans usulü ile yapılacaktır. Ulusal yeterlilikte  (T) ile belirtilen alanlar teorik olarak, (P) ile belirtilen alanlar performans sınavı ile ölçülecektir. Teorik sınavlar, çoktan seçmeli (test) usulü ile gerçekleştirilir. Performans sınavları ise adaya verilecek örnek olayın analizi ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği mülakat yöntemi ile gerçekleştirilir.

Bu kapsamda;

 • A1 birimi 20 soruluk test sınavı 20 dakika süre içerisinde,
 • A2 birimi 25 soruluk test sınavı 25 dakika süre içerisinde,
 • A3 birimi 110 soruluk test sınavı 165 dakika süre ve örnek olay çözümlemesi performans sınavı en az 1 saat süre içerisinde,

gerçekleştirilmektedir.

A1, A2 birimleri ile A3 yeterlilik biriminin teorik (test) sınavları birlikte yapılır. Toplam 155 soruluk sınav için adaya 210 dakika süre verilir.

A3 yeterlilik biriminin performans sınavına girebilmek için A3 yeterlilik biriminin teorik sınavlarından başarılı olunması gerekmektedir. Teorik sınav ile performans sınavı farklı tarihlerde gerçekleştirilir.

 

Teorik Sınav Konuları

(Çoktan Seçmeli Test Sınavı – 155 Soru)

210 dakika

Performans Sınav Konuları

(Örnek Olay Çözümlemesi – Vaka Analizi)

Hazırlık ve sunum için en az 60 dakika

 • A1/T1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Ve Mesleki Gelişim (20 soru)
 • A2/T1 İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri Ve Hizmet Öncesi Hazırlık (25 soru)
 • A3/T1-T2-T3-T4-T5 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
  • A3/T1 İşletme Yönetimi (30 soru)
  • A3/T2 Finans (20 soru)
  • A3/T3 İnsan Kaynakları (20 soru)
  • A3/T4 Pazarlama ve Satış (20 soru)
  • A3/T5 Üretim (20 soru)
 • A3/P1-P2-P3-P4-P5 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
  • A3/P1 İşletme Yönetimi
  • A3/P2 Finans
  • A3/P3 İnsan Kaynakları
  • A3/P4 Pazarlama ve Satış
  • A3/P5 Üretim

 

 

Teorik sınav soruları KOBİ Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliğinde bulunan “bilgi ifadelerine” göre, performans sınavı örnek olay çözümlemesi ise “beceri ve yetkinlik ifadelerine” göre hazırlanmaktadır.

Sınav hakkında daha detaylı bilgi için KOBİ Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliği ile KOBİ Danışmanı (Seviye 6) ulusal meslek standardını inceleyebilirsiniz.

KOBİ Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliğine www.yetmer.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

KOBİ Danışmanı mesleki yeterlilik sınav ücreti ne kadardır?

KOBİ Danışmanı (Seviye 6) mesleği sınavı ücreti 2018 yılı için 1.200 TL’dir.

Sınav ücretlerine Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından alınacak olan belge basım ücreti dahil değildir. Belge basım ücreti 2018 yılı için 150 TL’dir.

TOBB YET-MER, gerekli gördüğü takdirde ücret tarifesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Her adayın başarısız olduğu birimden bir sınav hakkı daha bulunmaktadır.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

0 (312) 218 21 86

www.yetmer.org.tr

yetmer@tobb.org.tr

 

* Ulusal yeterlilik sistemi; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetlerdir.

** Ulusal Yeterlilik; ulusal meslek standartlarını temel alarak, iş piyasası ve ilgili diğer tarafların katılımıyla hazırlanan, MYK sektör komitesinin değerlendirme ve incelemesinin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla kabul edilerek yürürlüğe giren ulusal dokümandır. Ulusal yeterlilikler; sınav ve belgelendirme süreçlerine, sınav materyali ile eğitim ve öğretim müfredatlarının ve materyallerinin geliştirilmesine temel teşkil etmektedir.

*** Ulusal meslek standartları (UMS); İş dünyası ve diğer ilgili tarafların katılımıyla bir mesleğe ilişkin asgari özellikleri belirleyen ulusal dokümandır. Bir mesleği temsil eden tüm tarafların görüşü alınarak hazırlanan meslek standartları, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ilgili sektör komitesi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.